top of page

Jako prywatny przedsiębiorca, dyrektor firmy o ugruntowanej pozycji lub jako inwestor indywidualny w Stanach Zjednoczonych możesz mieć szereg priorytetów. Do tych priorytetów może należeć ochrona kapitału, rozwijanie działalności i być może przyciąganie lokalnego kapitału podwyższonego ryzyka. Jeśli zminimalizowanie globalnego obciążenia podatkowego nie jest jednym z tych priorytetów, to powinno być. 

 

Stosowanie się do wymagań prawa podatkowego USA, jak również szczegółowe planowanie działalności gospodarczej na tutejszym rynku w kontekście ustaw kodeksu podatkowego USA, oraz w kontekście innych autorytatywnych źródeł, tj. regulacji Departamentu Skarbu, orzeczeń IRS, precedensów prawnych i bilateralnych umów odnośnie uniknięcia podwójnego opodatkowania, są bardzo istotne. Opieranie się na przypuszczeniach lub na merytorycznie nie potwierdzonych teoriach może się okazać bardzo kosztowne. 

 

Z reguły, dobrze przemyślane podejście do tych zagadnień okazuje się jednym z kluczowych aspektów udanego wejścia na miejscowy rynek i ma pozytywne konsekwencje dla dalszego rozwoju tutejszej filii lub tutejszego podmiotu. Planowanie podatkowe powinno rozpocząć się wcześnie - najlepiej przed dokonaniem inwestycji.

 

Cezary Tchorznicki, CPA LLC oferuje opinie podatkowe, oraz usługi z zakresu księgowości podatkowej dotyczące następujących kwestii: 

 • Wybór formy prawnej działalności (odpowiednia forma biznesowa w celu osiągnięcia optymalizacji podatku dochodowego)

 • Ustalanie źródła dochodów w kontekście prawa podatkowego USA i bilateralnych umów podatkowych 

 • Transgraniczne fuzje i przejęcia (inbound)  

 • Repatriacja zysków

 • Tax compliance – czyli, pomoc związana z zachowaniem zgodności z przepisami podatkowymi (w tym przygotowanie zeznań podatkowych)

 • Składanie tzw. „ochronnych” deklaracji podatkowych (protective returns)

 • Ustalanie potrzeby do złożenia, a następnie przygotowanie wymaganych „deklaracji powiadamiających” (information returns)  

 • Wymogi dotyczące zgłaszania podatku u źródła

 • Traktowanie podatkowe podmiotów hybrydowych

 • Sprawozdawczość odnośnie tzw. Controlled Foreign Corporations (CFC)

 • Podatki typu Subpart F, oraz GILTI 

 • Wyjaśnianie artykułów i klauzul umów bilateralnych odnośnie unikania podwójnego  opodatkowania 

 • Ubieganie się o ulgi podatkowe na podstawie jednej z umów bilateralnych odnośnie unikania podwójnego opodatkowania 

 • Lokalne zachęty podatkowe

 • Bieżąca księgowość i okresowa sprawozdawczość finansowa ('management use only')

 • „Przed-imigracyjne” planowanie podatkowe dla inwestorów i pracowników firm zagranicznych

 • Planowanie podatkowe poprzedzające zrzeczenie się obywatelstwa USA lub długoterminowego statusu stałego rezydenta USA         

 • Alternatywne struktury holdingowe dla inwestorów w nieruchomości

 • Amerykańskie podatki od całości masy spadkowej i darowizn*

 

Jeśli już miała miejsce działalność gospodarcza lub handlowa w Stanach Zjednoczonych, oferujemy (on case-by-case basis) reprezentację w audytach, w procesie umorzenia skarbowych sankcji karnych (civil penalty relief), oraz w procesie odwoławczym IRS.

Cezary Tchorznicki, CPA, MT

Managing Member

*częściowa lista (a partial list)

KONTAKT

Thanks! Message sent.

bottom of page